ONTDEK NOG DUIZENDEN ANDERE MODELLEN IN ONZE WINKEL IN WAVER, VAN MAANDAG TOT ZATERDAG

Algemene voorwaarden

Anne Sophie is lid van de Belgische thuiswinkelorganisatie Becommerce en onderschrijft zich aan de de Gedragscode van Becommerce.

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

TEXCODECK BV

Rue de la Wastinne 21
1301 Bierges

BTW: BE 0875.360.563 
Email: hello@anne-sophie.be

Telefoon: 010/81.69.00

Activiteit: Textielhandel - feestelijke outfits en accessoires

Wanneer hierna vermelding wordt gemaakt van de verkoper, TEXCODECK zal men de benaming gebruiken Anne Sophie. 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anne Sophie aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
   
 2. Wij leveren enkel in België, Frankrijk en Nederland. Als u een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we uw bestelling weigeren.
   
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
   
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kunt u als consument altijd de meest voordelige tekst in uw voordeel inroepen.

Bestellen via onze website 

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
   
 2. Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien op de betaalpagina van de bestelling een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken. We raden u overigens aan om dit altijd te doen. De algemene voorwaarden zijn ook toegevoegd aan de bijlage van de mail over uw bestelling.

ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN UW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
   
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u een overeenkomstig goed te leveren. 
   
 3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact, Maestro, ING homepay, Belfius DirectNet, KBC / CBC online. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Bestellen via onze website

 1. Om een product aan te kopen, voegt u het product toe aan uw winkelmandje.
 2. Nadien geeft u uw contactgegevens en facturatiegegevens in.
 3. Vervolgens kiest u uw wijze van levering: Thuis of op een ander adres in België geleverd via bpost (€5). Voor Nederland, Frankrijk en Luxemburg bedragen de verzendingskosten 8,80€. 
 4. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “betalen”. Als u deze stappen hebt doorlopen en je het betalingbevestingsscherm hebt gezien is uw aankoop definitief.
 5. Wij zullen u per e-mail een bevestiging overmaken van uw bestelling. Samen met deze mail zal u ook de algemene voorwaarden ontvangen.
 6. U wordt eveneens op de hoogte gehouden van het tijdstip van verzending van uw aankoop. De levering via bpost kan digitaal opgevolgd worden.

ARTIKEL 4: DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
   
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. Aan het einde van uw bestelling voegen we wel nog de verzendingskosten toe bovenop de aankoopprijs. U zal altijd een overzicht zien tussen de aankoopkosten en de verzendingskoten.
   
 3. Wij garanderen dat promotionele acties, die in onze Anne Sophie winkels gelden, eveneens van toepassing zijn in onze webshop op hetzelfde ogenblik. Onder voorbehoud dat het assortiment in de online shop en de winkel hetzelfde zijn. Anderzijds is het mogelijk dat er promotionele acties enkel geldig zijn op onze webshop en niet noodzakelijk in onze winkels.

ARTIKEL 5: BETALING

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen Visa, MasterCard, Bancontact, Maestro, ING homepay, Belfius DirectNet, KBC / CBC online. 

Online betaling 

 1. Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar zijn.
   
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van u persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van uw browser.

ARTIKEL 6: LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.
   
 2. Wanneer een artikel in stock is, streven wij ernaar dit aan te bieden op het door u gekozen leveringsadres binnen de 7 dagen. Wanneer een artikel niet in de webshop stock is, of afhankelijk van de gekozen leveringswijze, kan deze termijn langer zijn. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging en zodra het pakje het magazijn verlaat. 
   
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kunt u kosteloos afzien van uw bestelling. In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
   
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft u dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na ontvangst van uw aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport.
   
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 48 uur na ontvangst melden via hello@anne-sophie.be en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. U moet hiervoor het bij de bestelling bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. 

  We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
   
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT

 1. Als u goederen bij ons koopt, hebt u gedurende 14 dagen vanaf de levering van de goederen het recht om te beslissen dat u de goederen niet wil houden. U kunt uw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaalt u zelf).  
   
 2. Binnen de 14 dagen nadat we u bestelling teruggekregen hebben, betalen we u de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. 
   
 3. De kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. De originele transportkosten worden enkel vergoed indien de volledige bestelling wordt teruggestuurd. Wanneer slechts een deel wordt teruggestuurd behoudt Anne Sophie het recht om de origineel betaalde transportkosten te behouden. 
   
 4. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen op onze ecommerce afdeling te Rue de la Wastinne 21, 1301 Bierges.
   
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen vaststellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
   
 6. Bij verder gebruik van de goederen kan Anne Sophie een waardevermindering aanrekenen of de teruggestuurde artikelen niet terugbetalen. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  
   
 7. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
   
 8. U kunt uw retourpakket verzenden via de post (op uw kosten) of gratis terugbrengen naar een van onze winkels. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het retourdocument die u terugvindt in uw pak.
   
 9. Bij het terugbrengen van de goederen in een van onze winkels, accepteert u als consument dat we u terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. De terugbetaling wordt uitgevoerd wanneer wij het pakket retour hebben ontvangen op onze ecommerce afdeling te Bierges. Retours afgegeven in de winkels worden elke maandag verwerkt en zullen terug 
   
 10. Om uw herroepingsrecht bij levering van goederen snel en correct uit te oefenen, dient u het retourdocument in te vullen en mee in uw pakje te steken. Het niet of onvolledig invullen van het retourdocment kan uw terugbetaling anuleren of vertragen. Ook bij het terugbrengen naar de winkel is dit retourdocument vereist. 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In sommige gevallen behouden we ons het recht om bepaalde producten niet terug te betalen. Deze clausule is van toepassing voor producten die:

 • Op maat zijn gemaakt volgens specifieke aanvraag van de consument.
 • waarvan de reële waarde afhangt van marktfluctuaties waarop de onderneming geen invloed heeft.
 • Lingerie, shapewear en plak BH's. 

Wanneer uw aankoop niet valt onder de uitzonderingen op het herroepingsrecht behoudt u het recht om van uw aankoop af te zien.

ARTIKEL 9: CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten. 
   
 2. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging in geval van beschadiging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. 

  Wij vragen u om ons eventuele gebreken of defecten van artikelen gekocht op de webshop te melden binnen de 48u van de vaststelling ervan. 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
   
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kunt u ons contacteren via het contactformulier of via 010/81.69.00 of via mail: hello@anne-sophie.be. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
   
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce,
 4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 5. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 6. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

  • Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig. Het systeem kenmerkt zich door vier stappen:
   • Consument vult een klachtenformulier in en stuurt deze in.
   • De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument.
   • Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit.
   • De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.

Mocht u ergens vragen over hebben kan u ons steeds contacteren via hello@anne-sophie.be. 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden op te slaan